Term Dates

2019 Term Dates

Term 1 – January 29 – April 12

Term 2 – 29 April – 5 July

Term 3 – 22 July – 27 September

Term 4 – 18 October – 15 December

2020 Term Dates

Term 1 – 29 January – 12 April

Term 2 – 29 April – 5th July

Term 3 – 22 July – 27 September

Term 4 – 14 October – 13 December

2021 Term Dates

Term 1 – 27 January – 9 April

Term 2 – 27 April – 2 July

Term 3 – 19 July – 24 September

Term 4 – 11 October – 10 December